Grafische planning

Project, productie en serviceplanning behoren tot functionaliteiten in Dynamics NAV. Echter behoort het visueel plannen niet tot de standaardmogelijkheden. Om het voor onze klanten wel mogelijk te maken om te kunnen plannen met een tool die is geïntegreerd met Dynamics NAV, werken wij samen met Netronic. Zij bieden een grafische planning voor Dynamics NAV.

Visuele projectplanning

Visual Job Scheduler (VJS) een Gantt-diagram die is geïntegreerd met NAV project en resourcemodule. De VJS biedt de mogelijkheid om grafische projectplanning te maken en stelt gebruikers in staat om projecten visueel te plannen. Hierbij kunnen taken, werktaken, projectplanningsregels en resource worden gemanaged.

Bij het plannen van taken binnen een project kunnen afhankelijkheden worden ingesteld tussen de projecttaken. Wanneer een geplande taak uitloopt en dit gevolgen heeft voor de daaropvolgende taken, zal de gehele planning opschuiven. In de planningsmodule is het mogelijk onderstaande overzichten te creëren:

  •      Per project: gesorteerd op projectstatus en projectnummer waarbij een mogelijkheid is om details te tonen per projecttaak, planningsregels en resourcetoewijzingen.
  •      Per resource: gesorteerd per resourcegroep waarbij het mogelijk is om details te tonen per resource en geplande taken te verplaatsen van een resource naar een andere resource.

Visuele productieplanning

Visual Production Scheduler (VPS) is een Gantt-diagram die is geïntegreerd met NAV productie module. De VPS helpt bij het plannen van productieorders, productieorderregels en activiteiten waardoor beter inzicht en inzet van de capaciteiten kan worden bereikt. Daarnaast kan het leiden tot beter inzicht in levertijden.

Visuele Serviceplanning

Voor service verlenende bedrijven is het erg belangrijk om de inzicht te hebben in de lopende serviceorders en de daarbij behorende status. Hiervoor kan de Visual Service Scheduler (VSS) worden gebruikt. De VSS is een grafische weergave van het serviceplanbord en helpt bij het beheren van serviceorders, serviceartikelregels en resourcetoewijzingen. Gebruikers worden geholpen bij het toewijzen van resources aan serviceorders. Daarnaast wordt de tool gebruikt voor het plannen van de benodigde tijd per serviceorder.